Brikker, nøkler, garasje

Adgangsbrikker

Styret har vanligvis nye adgangsbrikker for salg, og det enkleste for styret og det billigste for andelseier er å kjøpe ny brikke fra borettslaget og få den aktivert med det samme. Nye adgangsbrikker kan ellers kjøpes hos Certego. Disse er ikke aktivert ved kjøp. For kjøp eller aktivering av nye adgangsbrikker må andelseier sende epost til styret@vervenpanorama.no og oppgi sitt navn og andelsnummer, samt nummer på hver av de brikkene som skal aktiveres og opplysning om brikken skal følge hoveddelen eller utleiedelen. Det påløper et gebyr ved administrering og aktivering av nye brikker, se prislisten under Nyttig. Vi må motta bekreftelse på betaling før v vi kan levere tjenesten. Det er kun eieren av boenheten som kan utføre bestilling av adgangsbrikker. Har du problemer med brikker eller ønsker adgang til andre steder i blokkene så meld fra til styret@vervenpanorama.no og gi så presis informasjon som mulig om problemet.

Søppelbrikke

Det er ikke lenger behov for søppelbrikke for å bruke søppelanlegget.

Nøkler

Nøkler bestilles ved at andelseier sender en epost til styret@vervenpanorama.no der følgende må oppgis: Navn på andelseier, mobilnummer til andelseier, nummer på andelen, blokk nummer, leilighetsnummer, antall nøkler og fullstendig kode på den nøkkelen eller de nøklene som skal kopieres. Koden har dette formatet, og det er tallet som er stemplet inn etter K-en (1-3 siffer) som er aller viktigst:

2TV 3720

KXXX

Styret kontrollerer så at det er andelseier som bestiller og sender bestillingen videre til Certego, som kontakter andelseier når bestillingen kan hentes. Det er er gebyr for klarering av bestillingen, se prisliste under fanen Nyttig. Andelseier betaler alle kostnader ved produksjon av nye nøkler.

Reservenøkler til hovedleilighet og hybelleilighet

Det er svært viktig at andelseier sørger for å ha reservenøkler til både hovedleilighet og hybelleilighet. Styret får rett som det er melding om tapte nøkler til leiligheter der det ikke finnes reservenøkler. Slike situasjoner kan føre til store ulemper og store kostnader for andelseier, dette kunne vært unngått ved å sørge for å ha reservenøkler tilgjengelig. Et godt tips til andelseier er også å oppbevare egen reservenøkkel på et trygt sted utenfor leiligheten, særlig dersom en bor alene i leiligheten.

Nøkler til sikringsskap

Det benyttes standard nøkler til sikringsskapene. Disse kan kopieres hos hvilken som helst låsesmed og alle skal ha fått en nøkkel ved overtakelse. Det kan også lånes nøkkel av en nabo som du kopierer opp. Det er andelseiers ansvar at eier og leietakere alltid har nøkkel til sikringsskapet, og det er lurt å ha en nøkkel i reserve. Styret forsøker å ha et antall nøkler tilgjengelig som kan kjøpes, se prislisten under fanen Nyttig.

Garasjen

Husordensreglene inneholder viktige bestemmelser om bruk av garasjen.

Borettslaget har et anlegg for lading av elbiler og et eget reglement om dette finnes i husordensreglene. Disse bestemmelsene skal følges både ved montering og bruk av ladestasjoner. Lading uten ladestasjon er farlig og det er strengt forbudt.

Salg av garasjeplass: Bare andelseiere kan eie garasjeplasser, og eierskap er registrert hos borettslaget forretningsfører. Styret gjør oppmerksom på regler og vedtekter knyttet til parkeringsplasser og ber selger og kjøper sette seg inn i disse før et eventuelt salg gjennomføres. Registrering av salg av garasjeplass gjøres via vår forretningsfører BATE, som kan kontaktes på kundeservice@bate.no eller telefon  51 84 95 00.

Ønsker du tilgang til garasjeanlegget eller endre mobil nr?

Priser for endringer finnes under fanen Nyttig .

  • Det er kun mulig med 2 stk mobilnumre registrert på en parkeringsplass.
  • Det er kun eieren av garasjeplassen som kan bestille endringer.
  • Ved endring av adgang så vil tidligere mobil nr som hadde tilgang miste denne, derfor må bestiller oppgi begge de numrene som skal ha tilgang fremover, selv om ett av dem allerede har tilgang.
  • Det er kun to adgangsbrikker per garasjeplass som kan ha tilgang til garasjen

  • Telefonnummer til garasjen: 580000760919 ( med noen teleoperatører må du legge inn 0047 eller +47 foran tlf nr for at det skal fungere).

Kontakt styret@vervenpanorama for endring/bestilling av adgang til garasjen.