Utleie og bruksoverlating

Borettslaget Verven Panorama består av et stor antall leiligheter med utleiedel. Det er andelseier som er ansvarlig for leietaker og styret forholder seg kun til andelseiere. Dersom du som andelseier har planer om å leie ut hovedleiligheten i tillegg til din utleiedel regnes dette som overlating av bruk og er dermed søknadspliktig. Du må oppfylle kravene for å kunne leie ut hovedleiligheten din, kravene finner du i borettslagets vedtekter. Hovedregelen er at du selv må ha bodd i hovedleiligheten i minst ett av de siste to årene. Du trenger også styrets godkjenning for overlating av bruk dersom hovedleiligheten skal brukes av familiemedlem(mer) uten at andelseier selv bor det, også om dette ikke er et leieforhold.

Det er sikrest å søke om godkjenning av bruksoverlating før du annonserer etter leietakere. . Videre må du søke styret og få leietaker godkjent før du kan skrive leiekontrakt. Det må søkes for hver ny leietaker som bor i leiligheten innenfor perioden godkjent av styret. Utleie av hovedleilighet eller annen bruksoverlating uten godkjenning fra styret kan få alvorlige konsekvenser. Det er gebyrer for styrets søknadsbehandling, du finner satsene under fanen Nyttig: https://www.vervenpanorama.no/nyttig/

Søknadskjema bruksoverlating

For å gjøre utleien så sikker som mulig er det noen punkter styret på det STERKESTE anbefaler å følge:

  1. Ta ALLTID depositum på minimum tre måneder og sørg for at depositumskonto er opprettet i leietakers navn i samsvar med husleieloven. Har ikke leier penger til depositum, har vekommende da penger til å leie?
  2. Unngå utleie til eller gjennom NAV og ALDRI godta NAV depositumsgaranti. En slik garanti krever  mer arbeid fra utleiers side, og det kan variere hva den dekker. Leietaker kan også tro at mislighold ikke får noen følger for vedkommende, ettersom NAV ordner opp.
  3. Leietakeren bør ha en stabil jobb eller skoleplass og aller helst dokumentere dette.
  4. Be ALLTID om referanser på nåværende leieforhold og kontakt alltid siste utleier, slik at du unngår å leie ut til noen som er i ferd med å bli kastet ut på grunn av mislighold som manglende betaling eller bråk.
  5. Sørg for å ha en god skriftlig kontrakt med tanke på eventuelt mislighold, ikke lever ut nøkler før kontrakt er signert, depositum er innbetalt og første leie er mottatt!

Det har vært flere tilfeller hvor andelseier har vært i akutt fare for å få tvangssolgt andelen sin på grunn av problemer knyttet til utleie. Følges disse fem punktene har du kommet langt i å sikre deg en god leietaker. Bruker du en utleiemegler bør de samme kravene stilles til dem, eventuelt bør de ha en god akutt plan om hva som skjer dersom det går galt. Viktigste spørsmål er da «hvor fort får du leietakeren ut?».

Ta kontakt med styret så fort som mulig dersom du får problemer med en leietaker. Styret prøver i alle tilfeller å være behjelpelige med råd og assistanse så langt det lar seg gjøre. Styret tar seg imidlertid ikke av å kaste ut din leietaker, det må du sørge for selv.  Dersom du ikke ordner opp selv, er styrets eneste mulighet å kreve at din andel blir solgt, da kan domstolen også kaste ut leietakeren din samtidig som andelen din selges. § 7 i vedtektene handler blant annet om slike problemstillinger.