Klager

Ønsker du sende klage? Her er hva en klage bør inneholde for å gjøre arbeidet og oppfølging av klagen lettere for styret. Alle klager blir håndtert anonymt, styret gir IKKE ut informasjon om HVEM som klager. Klagen skal være skriftlig og formidles gjennom andelseier dersom det er en leietaker eller annen beboer som klager. Klagen skal kun sendes styret på e-post (adresse lengre ned):

Klagen bør inneholde:

  1. Hvem du er, hvilken blokk og hvilken leilighet du bor i.
  2. Hva du ønsker å klage på. Når og hvor skjedde det. Er det noe å ta bilde av?
  3. Så mye informasjon som mulig om hvem en klager på. Vet du hvem det er, hvor de bor. Send gjerne bilde av ringeklokken dersom du er sikker på hvor de bor.

Er det noe som må løses umiddelbart? Ring Politiet 02800, de har sagt de prioriterer området og kommer alltid ved anledning. Du må uansett sende en skrifltig klage dersom styret skal gjøre noe videre med saken.

Dersom det viser seg å være et gjentagende problem eller beboere som gjentagende bryter reglene trenger styret så god og nøyaktig informasjon som mulig dersom en skal sende advarsler og i ytterste konsekvens til tingretten. Informasjon som tid og sted gjør at styret kan sjekke kamera og eventuelt bruk av chip for å bekrefte hendelsen eller finne ut hvem det gjelder.

I de aller fleste tilfeller løser saken seg selv ved at det ikke skjer igjen når beboer og andelseier blir gjort oppmerksom på problemet. Hvis ikke, må styret sende en skriftlig klage eller advarsel til andelseier. Her løser bortimot alle saker seg. I ytterste konsekvens kan styret begjære en andel tvangssolgt. Felles med alle disse er at det i noen tilfeller kan ta lengre tid enn ønskelig for alle parter. Når saker ikke bedrer seg trenger styret nye klager. Slik at har du sendt inn en klage, og ingenting endrer seg på 2uker bør du sende en ny klage (som også bør inneholde så mye info som mulig).

Klager skal KUN sendes til styret på e-post:  styret@vervenpanorama.no

Vi minner om at Facebook-gruppen IKKE er egnet til å håndtere klager eller fungere som en offisiell kommunikasjonskanal til styret. Dette er KUN en side hvor beboere kan hjelpe hverandre og dele informasjon. Tidvis legger styret ut informasjon her, men nettsiden er styrets primære informasjonskanal til andelseiere og beboere utover den direkte skriftlige kommunikasjonen. Ofte blir kommentarfeltene til Facebook-gruppen stengt for en periode, da noen har en tendens til å bli ufine.