Klager

Vil du sende en klage til styret? Her er hva en klage bør inneholde for å gjøre arbeidet og oppfølging av klagen lettere for styret. Alle klager blir håndtert anonymt, styret gir IKKE ut informasjon om HVEM som klager. Klagen skal være skriftlig og formidles gjennom andelseier dersom det er en leietaker eller annen beboer som klager. Klagen skal kun sendes styret på e-post (adresse finner du nedenfor):

Klagen bør inneholde:

  1. Hvem du er, hvilken blokk og hvilken leilighet du bor i.
  2. Hva du ønsker å klage på. Når og hvor skjedde det. Er det noe å ta bilde av?
  3. Så mye informasjon som mulig om hvem en klager på. Vet du hvem det er, og/eller hvor de bor? Send gjerne bilde av ringeklokken dersom du er sikker på hvor de bor.

Er det noe som må løses umiddelbart og som gjelder forhold som kan være straffbare? Ring Politiet 02800, de har sagt de prioriterer området og kommer alltid ved anledning. Du må uansett sende en skriftlig klage til styret dersom styret skal gjøre noe videre med saken. Styret får ikke noen informasjon fra politiet om politiets undersøkelser.

Dersom problem gjentar seg eller det gjelder beboere som stadig bryter reglene, trenger styret så god og nøyaktig informasjon som mulig dersom en skal sende advarsler og i ytterste konsekvens gå til tingretten med krav om utkastelse. Rask og presis informasjon om tid og sted gjør at styret kan sjekke kamera og eventuelt bruk av chip for å bekrefte hendelsen eller finne ut hvem det gjelder.

Mange klager begynner med utsagn som: Nå har dette holdt på altfor lenge… Slike utsagn svekker faktisk klagen, for da har klager akseptert atferden i lang tid. Dessuten er slike påstander ofte så generelle at det er umulig å bevise dem.

I de aller fleste tilfeller løser saken seg selv ved at det ikke skjer igjen når beboer og andelseier blir gjort oppmerksom på problemet. Hvis ikke, må styret sende en skriftlig klage eller advarsel til andelseier. Her løser bortimot alle saker seg. I ytterste konsekvens kan styret begjære en andel tvangssolgt. Felles med alle disse er at det i noen tilfeller kan ta lengre tid enn ønskelig for alle parter. Når saker ikke bedrer seg trenger styret nye klager. Slik at har du sendt inn en klage, og ingenting endrer seg i løpet av et par uker bør du sende en ny klage, også denne bør inneholde så mye og presis informasjon som mulig.

Klager skal KUN sendes til styret på e-post:  styret@vervenpanorama.no

Vi minner om at Facebook-gruppen IKKE er egnet til å håndtere klager eller fungere som en offisiell kommunikasjonskanal til eller fra styret. Dette er KUN en side hvor beboere kan hjelpe hverandre og dele informasjon. Tidvis legger styret ut informasjon her, men nettsiden er styrets primære informasjonskanal til andelseiere og beboere utover den direkte skriftlige kommunikasjonen. Dersom noen poster ufine kommentarer eller bryter personvernet, blir kommentarfeltene til Facebook-gruppen stengt for en periode.