Nyttig


Priser

Følgende priser gjelder for brukerbetalte tjenester i borettslaget, inkludert kjøp av nøkkelbrikke med aktivering og nøkkel til sikringsskap, samt betaling av tilknytningsavgift for elbillader til dekning av P-plassens andel av infrastrukturkostnadene for ladeanlegget:

Endring av brikke for tilgang og tilgang ny brikke          Kr     135

Endring av ett telefonnummer, garasje                              Kr     110

Endring av to telefonnummer, garasje                                Kr     165

Klarering av nøkkelbestilling                                                Kr     165

Ny brikke med kode                                                                Kr     210

Nøkkel til sikringsskap                                                           Kr     165

Metallfilter til original kjøkkenhette                                   Kr     370

Rengjøring ved styret etter forsøpling i fellesareal          Kr     600

Rydding ved styret av gjenstander i fellesareal                Kr     600

Utrykning og assistanse til andelseiere/beboere privat  Kr     900

Tilknytningsavgift for elbillader, andel infrastruktur     Kr  3.320

Faste postforsendelser uten digital kommunikasjon       Kr     400

Ekstraordinær generalforsamling, postsending               Kr     325

Andre ekstra forsendelser pr. post                                      Kr     110

Godkjenning av rett til bruksoverlating                             Kr     650

Godkjenning av leietaker ved bruksoverlating                 Kr     200

NB: De to siste prisene gjelder dersom andelseier på eget initiativ sender søknad med alle relevante og korrekte informasjoner til styret. Dersom styret avdekker at søknad ikke er sendt, medfører dette mer arbeid for styret, og gebyret dobles i disse tilfellene.

Betaling for tjenestene skjer via Vipps. Bruk følgende betalingsinformasjon: VIPPS verven panorama borettslag #592769. Du kan også søke opp Verven Panorama i Vipps. Send screenshot til styret etter at betaling har skjedd, som dokumentasjon på betaling.

Denne ordningen medfører at brukere slipper fakturagebyr fra forretningsfører og at betaling kan dokumenteres raskere slik at tjenesten fungerer mer effektivt for brukerne. Dersom noen vil benytte tjenestene uten å betale via Vipps, kommer forretningsførers fakturagebyr i tillegg.

Felles abonnement på TV/ internett

Borettslaget har en avtale med Lyse/Altibox om felles abonnement på TV (grunnpakken) og internett (50/50 mbps hastighet på ned- og opplasting). Abonnementet betales som en integrert del av fellesutgiftene og finnes derfor ikke på den enkeltes faktura, men borettslagets kostnad til TV/internett fremgår av regnskapet. Det går an å utvide abonnementet for egen regning dersom en vil ha høyere hastighet på bredbåndet eller tilgang til flere TV-kanaler. Bruker av hovedleiligheten må uansett registrere seg som abonnent hos Lyse/Altibox, blant annet på grunn av muligheten for å kjøpe tilleggstjenester, som streaming av filmer.

Leveransen av TV-signaler og internett kan settes opp slik at både hovedleilighet og eventuell hybelleilighet betjenes av det samme felles abonnementet og den samme hussentralen, og uten at det betales ekstra for dette ut over eventuelle tilleggskomponenter en måtte velge i forbindelse med oppsettet. Da må en dele de samme tjenestene slik at beboer i utleiedelen ikke kan ha et annet tjenestetilbud enn beboer i hoveddelene. Denne løsningen er ikke alltid like godt kjent av dem som svarer på kundeservice hos Lyse/Altibox, så ta kontakt med styret dersom deling av abonnement er aktuelt og det er noe du ikke finner ut av ved å kontakte kundeservice selv.

Beboer i utleiedelen vil selvsagt alltid kunne bestille eget abonnement hos Lyse/Altibox og få de priser som gjelder for borettslag for abonnementet.

Fellesvaskeri

Fellesvaskeriene i Verven 36 og Verven 38 er til disposisjon for beboerne. Brukerne plikter å behandle utstyret fint, sørge for å hente tøyet sitt straks det er ferdig og rydde skikkelig etter seg.

Det er også viktig at feil meldes snarest, send mail til styret med mest mulig presis beskjed om hvilken maskin det gjelder (maskinene har nummer fra 1 til 8), hva feilen består i og hvilken feilmelding som gis på maskinens display.

Det er for tiden ingen betalingsløsning for fellesvaskeriene, styret vurderer muligheten for dette med tanke på at brukerne skal betale kostnadene. Inntil videre dekkes kostnadene over fellesutgiftene.

Henvendelser om fellesvaskeriene skjer til styret@vervenpanorama.no.

Stoppekraner/Vannlekkasje

Det har vært spesielt mange vannlekkasjer i borettslaget i den siste tiden. Dette øker forsikringsutgiftene som igjen øker fellesutgiftene. Vi ber alle beboere gjøre seg kjent med de ulike stoppekranene som finnes i guiden nedenfor. Sjekk gjennom at alt ser ut til å være i orden, dersom du har spørsmål har vaktmester god kjennskap til systemet. Avtal gjerne med styret for en befaring dersom du er usikker på noe eller ønsker at vaktmester skal se på ditt system. Andelseier kan få økonomisk ansvar for lekkasjeskader. Selv om forsikringen dekker skaden, kan andelseier få ansvar for borettslagets egenandel dersom skaden skyldes uaktsomhet.

Bilder og forklaring til de ulike stoppekranene finnes her

Hjertestartere

Styret har etter vedtak fra generalforsamlingen 2019 kjøpt og montert to
hjertestartere. Disse er plassert i eget skap ved inngang i første etasje i hvert bygg. Skapene er plombert og utstyrt med lokal alarm som vil utløses dersom skap åpnes.

Ved akutt situasjon kan disse benyttes fritt av enhver beboer eller
helsepersonell. Vri grønt deksel kraftig mot klokken og trekk mot deg
for å få tilgang til hjertestarteren. Husk alltid FØRST å ringe 113 for
hjelp ved livløs person / akutt situasjon.

Ta kontakt med styret dersom du ønsker mer informasjon eller å gjøre deg
kjent med hjertestarteren. Gi øyeblikkelig beskjed til styret dersom
hjertestarteren har vært fjernet eller vært i bruk.

Styret vil anse ethvert misbruk eller hærverk på disse enhetene som et
alvorlig brudd på husordensreglene pkt. 2.1 og 2.2; se også vedtektenes
§ 7-3 ettersom slik atferd kan sette beboeres liv og helse i fare. Styret vil derfor alltid også vurdere politianmeldelse i slike tilfeller.

En kort demonstrasjonsvideo av aktuell hjertestarter kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=8bkdSCZLQzk&ab_channel=Apotek1

Diverse informasjon

– Gratis henting av grovavfall, større gjenstander som ikke går i søppelsjaktene:   www.renovasjon.stavanger.kommune.no/bestill-henting-av-grovavfall

– Fremgangsmåte for å komme seg inn på navnelista ved calling-anlegget er ved å sende en epost til styret@vervenpanorama.no.

– Dørkikkert/dørlenke: Beboere står fritt til å få dette montert om ønskelig. Det er ikke noe styret eller vaktmester kan hjelpe med og må ordnes på egenhånd. Vi vet at dette har blitt gjort tidligere for ca 400 – 500 kr per stk.

– Postkasser: Foreløpig er det kun mulighet for å benytte de monterte postkassene som tilhører andelsleilighetene. Dersom du har kjøpt en nylig utskilt andel vil du ikke automatisk få ny postkasse. Dersom det er interesse kan styret ordne med oppsett av nye postkasser, prisen er ca 3000 kr per postkasse. Styret minner om at det fra første kvartal 2016 sendes digital post fra alle statlige etater.

– Deler til ventilatorhetten på kjøkkenet kjøpes hos Ventex i Sandnes, vær nøye med å skifte denne ved behov:

Ventex AS, Strandgata 61, 4307 Sandnes

Tlf/faks 51 66 97 00
Mobil 911 98 508
E-post post@ventex.no

– Låsen i postkassen kan oppleves som treg eller ødelagt, prøv da med låsolje eller spray.

– Beboere som  har brannslange i kjøkkenbenk bør stenge av vannet til slangen, altså at de vrir på kranen som er nærmest uttaket til brannslangen, så det ikke står trykk på. Dette anbefales fordi slangeklemmene som er brukt ikke tåler trykket over tid.

– Sjekk jevnlig om den lille skruen som sitter på dørhandtaket (undersiden), på dør inn til leiligheten, er skikkelig skrudd til. Dersom denne løsner, kan det hende at du står med dørklinken i hånden og ikke kommer deg inn i leiligheten.