Nyttig


Priser

Følgende priser gjelder for brukerbetalte tjenester i borettslaget, inkludert kjøp av nøkkelbrikke med aktivering og nøkkel til sikringsskap, samt betaling av tilknytningsavgift for elbillader til dekning av P-plassens andel av infrastrukturkostnadene for ladeanlegget:

Endring av brikke for tilgang og tilgang ny brikke          Kr       80

Endring av ett telefonnummer, garasje                              Kr       80

Endring av to telefonnummer, garasje                               Kr     130

Klarering av nøkkelbestilling                                                Kr     130

Ny brikke med kode                                                                Kr     150

Nøkkel til sikringsskap                                                           Kr     130

Tilknytningsavgift for elbillader, andel infrastruktur     Kr  2.830

Faste postforsendelser uten digital kommunikasjon       Kr     300

Ekstraordinær generalforsamling, postsending               Kr     250

Andre ekstra forsendelser pr. post                                      Kr       80

Godkjenning av rett til bruksoverlating                             Kr     500

Godkjenning av leietaker ved bruksoverlating                 Kr     150

NB: De to siste prisene gjelder dersom andelseier på eget initiativ sender søknad med alle relevante og korrekte informasjoner til styret. Dersom styret avdekker at søknad ikke er sendt, medfører dette mer arbeid for styret, og gebyret dobles i disse tilfellene.

Betaling for tjenestene skjer via Vipps. Bruk følgende betalingsinformasjon: VIPPS verven panorama borettslag #592769. Du kan også søke opp Verven Panorama i Vipps. Send screenshot til styret etter at betaling har skjedd, som dokumentasjon på betaling.

Denne ordningen medfører at brukere slipper fakturagebyr fra forretningsfører og at betaling kan dokumenteres raskere slik at tjenesten fungerer mer effektivt for brukerne. Dersom noen vil benytte tjenestene uten å betale via Vipps, kommer forretningsførers fakturagebyr i tillegg.

Stoppekraner/Vannlekkasje

Det har vært spesielt mange vannlekkasjer i borettslaget i den siste tiden. Dette øker forsikringsutgiftene som igjen øker fellesutgiftene. Vi ber alle beboere gjøre seg kjent med de ulike stoppekranene som finnes i guiden nedenfor. Sjekk gjennom at alt ser ut til å være i orden, dersom du har spørsmål har vaktmester god kjennskap til systemet. Avtal gjerne med styret for en befaring dersom du er usikker på noe eller ønsker at vaktmester skal se på ditt system. Andelseier kan få økonomisk ansvar for lekkasjeskader. Selv om forsikringen dekker skaden, kan andelseier få ansvar for borettslagets egenandel dersom skaden skyldes uaktsomhet.

Bilder og forklaring til de ulike stoppekranene finnes her

Hjertestartere

Styret har etter vedtak fra generalforsamlingen 2019 kjøpt og montert to
hjertestartere. Disse er plassert i eget skap ved inngang i første etasje i hvert bygg. Skapene er plombert og utstyrt med lokal alarm som vil utløses dersom skap åpnes.

Ved akutt situasjon kan disse benyttes fritt av enhver beboer eller
helsepersonell. Vri grønt deksel kraftig mot klokken og trekk mot deg
for å få tilgang til hjertestarteren. Husk alltid FØRST å ringe 113 for
hjelp ved livløs person / akutt situasjon.

Ta kontakt med styret dersom du ønsker mer informasjon eller å gjøre deg
kjent med hjertestarteren. Gi øyeblikkelig beskjed til styret dersom
hjertestarteren har vært fjernet eller vært i bruk.

Styret vil anse ethvert misbruk eller hærverk på disse enhetene som et
alvorlig brudd på husordensreglene pkt. 2.1 og 2.2; se også vedtektenes
§ 7-3 ettersom slik atferd kan sette beboeres liv og helse i fare. Styret vil derfor alltid også vurdere politianmeldelse i slike tilfeller.

En kort demonstrasjonsvideo av aktuell hjertestarter kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=8bkdSCZLQzk&ab_channel=Apotek1

Fellesvaskeri

Det er for tiden ingen betalingsløsning for fellesvaskeriet, styret vurderer muligheten for dette med tanke på at brukerne skal betale kostnadene. Inntil videre dekkes kostnadene over fellesutgiftene. Henvendelser om fellesvaskeriet skjer til styret@vervenpanorama.no.

Diverse informasjon

– Gratis henting av grovavfall, større gjenstander som ikke går i søppelsjaktene:   www.renovasjon.stavanger.kommune.no/bestill-henting-av-grovavfall

– Fremgangsmåte for å komme seg inn på navnelista ved calling-anlegget er ved å sende en epost til styret@vervenpanorama.no.

– Dørkikkert/dørlenke: Beboere står fritt til å få dette montert om ønskelig. Det er ikke noe styret eller vaktmester kan hjelpe med og må ordnes på egenhånd. Vi vet at dette har blitt gjort tidligere for ca 400 – 500 kr per stk.

– Postkasser: Foreløpig er det kun mulighet for å benytte de monterte postkassene som tilhører andelsleilighetene. Dersom du har kjøpt en nylig utskilt andel vil du ikke automatisk få ny postkasse. Dersom det er interesse kan styret ordne med oppsett av nye postkasser, prisen er ca 3000 kr per postkasse. Styret minner om at det fra første kvartal 2016 sendes digital post fra alle statlige etater.

– Deler til ventilatorhetten på kjøkkenet kjøpes hos Ventex i Sandnes, vær nøye med å skifte denne ved behov:

Ventex AS, Strandgata 61, 4307 Sandnes

Tlf/faks 51 66 97 00
Mobil 911 98 508
E-post post@ventex.no

– Låsen i postkassen kan oppleves som treg eller ødelagt, prøv da med låsolje eller spray.

– Beboere som  har brannslange i kjøkkenbenk bør stenge av vannet til slangen, altså at de vrir på kranen som er nærmest uttaket til brannslangen, så det ikke står trykk på. Dette anbefales fordi slangeklemmene som er brukt ikke tåler trykket over tid.

– Sjekk jevnlig om den lille skruen som sitter på dørhandtaket (undersiden), på dør inn til leiligheten, er skikkelig skrudd til. Dersom denne løsner, kan det hende at du står med dørklinken i hånden og ikke kommer deg inn i leiligheten.