Styre og vaktmester

For bestillinger og eventuelle endringer av adgangsbrikker, systemnøkler og garasjeadgang, sjekk hvilke opplysninger du må gi under fanen Adgangsbrikker, nøkler, garasje, sjekk så priser under fanen Nyttig, betal gebyr via Vipps og send epost med kvittering og relevant informasjon til:  styret@vervenpanorama.no

Vaktmester

Ta kontakt med vaktmester via styret ved feil på eller mangler på bygg eller fellesarealer.

Styret gjør oppmerksom på at borettslaget har ansvar for det som er utvendig i forhold til leilighetene, alt innvendig i leilighetene er andelseierne selv ansvarlige for. Vaktmester kan leies inn som håndverker for innvendige forhold på andelseiers regning.

Fra oktober 2019 har Borettslaget Verven Panorama inngått avtale med BATE Vaktmester, som også har flere andre store vaktmesteravtaler i bygg  nær Badedammen. Dermed er beredskapen god for vårt borettslag.

Meldinger som angår vaktmester sendes til: styret@vervenpanorama.no

Styret

Det er ikke anledning til å kontakte styret på telefon.

Leietakere må henvende seg til sine utleiere, som så kontakter styret.

Styrets oppgaver definert i vedtektene:

8-2 Styrets oppgaver

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer, herunder ansette forretningsfører og andre eventuelle funksjonærer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

Utrykning og assistanse fra styret

Styrets medlemmer har ikke noen plikt til å rykke ut for å hjelpe andelseiere eller beboere når det aktuelle problemet ikke er borettslagets ansvar. Fra tid til annen hender det likevel at medlemmer av styret har både kompetanse og anledning til å rykke ut for å hjelpe, og for slike tilfeller har borettslaget et gebyr på kr 900 som betales til borettslaget, se under fanen Nyttig. Vi regner da med at oppdraget kan ta inntil et par timer inkludert tid til reise og å hente utstyr. Dersom det tar mer tid, kan gebyret økes etter avtale med den som mottar assistanse. I mange slike tilfeller ville den alternative kostnaden for andelseier vært flere tusen kroner.

Styret har denne sammensetningen:


Styreleder

Jan Opsal

Styremedlemmer
Lars Erik Østerås og Odd Eivind Solø Staalesen

Varamedlemmer
1) Ståle Pedersen og 2) Camilla Harestad Adam

Styret kan kontaktes på mail:

Vektertjeneste – Securitas-avtale slutt i 2021

Vi har fra 1. mars 2021 ikke lenger noen avtale med Securitas og kan derfor ikke ringe Securitas om problemer i Borettslaget Verven Panorama.

Det innebærer at vi alle må ta mer ansvar for sikkerheten i anlegget vårt:
– Sjekk felles dører når du går forbi, og lås dem dersom de er ulåst. Dette gjelder inngangsdører, dører nede i branntrapper og felles dører til takterrasser.
– Si fra til styret dersom du registrerer problemer som du ikke kan løse selv, og si gjerne fra dersom du har låst dører som sto åpne.
– Ved støy som innebærer brudd på husordensreglene, si fra til dem som lager støyen. Meld fra til styret med presise opplysninger om regelbrudd, tid og sted dersom problemet ikke blir løst.
– Dersom det oppstår situasjoner som oppleves truende, ring politiet og meld fra til styret.