Styret, vaktmester, vekter

For bestillinger og eventuelle endringer av adgangsbrikker, systemnøkler og garasjeadgang, sjekk priser under fanen Nyttig, betal gebyret via Vipps og send epost med kvittering og relevant informasjon til:  styret@vervenpanorama.no

Vaktmester

Ta kontakt med vaktmester ved feil på eller mangler på bygg eller fellesarealer, ikke styret.

Styret gjør oppmerksom på at borettslaget har ansvar for de utvendige forholdene, alt innvendig i leilighetene er andelseierne selv ansvarlige for. Vaktmester kan leies inn som håndverker for innvendige forhold på andelseiers regning.

Fra oktober 2019 har Borettslaget Verven Panorama inngått avtale med BATE Vaktmester, som også har flere andre store vaktmesteravtaler i bygg  nær Badedammen. Dermed skal beredskapen bli god for vårt borettslag. Her er kontaktdata til vaktmester:

Fast vaktmester for Borettslaget Verven Panorama

Kjetil Svensen

kjetil.svensen@bate.no

Tlf: 93042336

Ekstra arbeider hos privatpersoner

Eirik Knutsen

eirik.Knutsen@bate.no

Tlf: 45475306

Vektertjeneste – Securitas-avtale avsluttet!

Vi har fra 1. mars 2021 ikke lenger noen avtale med Securitas og kan derfor ikke ringe Securitas om problemer i Borettslaget Verven Panorama.

Det innebærer at vi alle må ta mer ansvar for sikkerheten i anlegget vårt:
– Sjekk felles dører når du går forbi, og lås dem dersom de er ulåst. Dette gjelder inngangsdører, dører nede i branntrapper og felles dører til takterrasser.
– Si fra til styret dersom du registrerer problemer som du ikke kan løse selv, og si gjerne fra dersom du har låst dører som sto åpne.
– Ved støy som innebærer brudd på husordensreglene, si fra til dem som lager støyen. Meld fra til styret dersom problemet ikke blir løst.
– Dersom det oppstår situasjoner som oppleves truende, ring politiet og meld fra til styret.

Styret

Det er ikke anledning til å kontakte styret på telefon.

Leietakere må henvende seg til sine utleiere, som så kontakter styret.

Styrets oppgaver definert i vedtektene:

8-2 Styrets oppgaver

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer, herunder ansette forretningsfører og andre eventuelle funksjonærer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.


Styreleder

Odd Eivind Solø Staalesen

Styremedlemmer
Ruth Silje Nedrebø og Jan Opsal

Varamedlem
Ina Larsen Matic

Styret kan kontaktes på mail: