Gjesteparkering

Borettslaget disponerer fem gjesteparkeringsplasser mellom Verven 36 og Verven 24, det gjelder de tre parkeringsplassene nærmest hovedinngangen til Verven 36 og de to parkeringsplassene som ligger nærmest avfallscontainerne ved Verven 24. Bruken av plassene reguleres av skilting av plassene, av avtale med parkeringsselskap og av relevante bestemmelser i punkt 7.1 i husordensreglene.

Disse plassene kan kun benyttes av gjester til beboere i Verven 36 og Verven 38, og det forutsettes at beboer har registrert gjestens kjøretøy ved innlogging. Ved innlogging velges ett eller to døgn som maksimal parkeringstid, deretter settes kjøretøyet i 24 timers karantene før ny parkering kan registreres. Det understrekes at registrering av parkering gir rett til å parkere dersom det er ledig plass, men det er ikke en reservasjon som garanterer ledig plass.

Beboere har ikke rett til å bruke disse plassene til eget parkeringsbehov, verken for eget kjøretøy eller for kjøretøy som disponeres midlertidig. Ved misbruk vil det aktuelle registreringsnummeret bli meldt inn til parkeringsselskap som vil ilegge sanksjon selv om parkeringen skulle være registrert.