Dokumentasjon

Radon

Radonmålingene har blitt analysert, og gjennomsnittlig beregnet årsmiddelverdi ligger under 20 Bq/m³. Dette viser at vi på ingen måte har radonproblemer i våre leiligheter. For de i etasjene over 1.etg kan dere vise til målingene gjort i 1.etg dersom Statens Strålevern skulle komme på kontroll. Radon er en gass som siver ut av bakken og finnes derfor i størst mengde i de lavere etasjene, og avtar oppover.
Noen boenheter, spesielt hybler, viste større radonforekomster, opptil 3 ganger så mye som naboen. Fortsatt ikke over verdien for tiltak, men når det er slik forskjell mellom to leiligheter som ligger vegg i vegg må det komme av forskjeller i ventilasjonen. For at ventilasjonen skal fungere må ALLE åpne ventilene i yttervegg. Problemene vi har med ventilasjonsanlegget kommer av at mange lukker disse ventilene igjen. Nå som det er sommer er det ingen grunn til å stenge de, så om alle kunne åpne sine ventiler og sørge for at evt. leietakere gjør det samme, ville det kunne hjulpet enormt på ventilasjonen.

 

FDV-permen:

(vi er usikre på om denne er komplett, om noen har en perm med mer innhold si gjerne ifra til styret)

brannslange og ventilasjon

bruk og vedlikehold

fakta om verven 36 og 38

kjøkken og bad

maling parkett

elinstallasjon og røykdetektor

vindu og dører