Ordensregler, Vedtekter, Dyrehold

Regelverk:

An English translation of the housing rules in English can be downloaded here: Housing Rules Verven.   Please be aware that the Norwegian text is the authoritative version and that the English translation may not be updated at all times.

Borettslagets Ordensregler finner du her. Hver beboer er pålagt å følge disse ordensregler og andelseier er den som er ansvarlig dersom det forekommer brudd på disse. Skriftlig advarsel vil bli sendt dersom reglene brytes og i verste fall kan styret pålegge andelseiere tvangssalg ved gjentatte brudd uten bedring.

Borettslaget Vedtekter kan lastes ned her.

Egenerklæring for husdyrhold må undertegnes og leveres styret dersom du skal som andelseier eller leietaker ha hund eller katt. Andelseiere som leier ut er ansvarlig for at leietaker er kjent med, signerer og etterfølger reglene i egenerklæringen. Husdyreiere som ikke har underskrevet egenerklæringen, eller som har underskrevet men ikke etterfølger reglene kan bli tvunget til å fjerne husdyret fra borettslaget.

Signert skjema kan sendes per epost til: styret@vervenpanorama.no. Ta gjerne bilde av eller skann det signerte skjemaet med mobilen om du ikke har tilgang til annen skanner.