Ventilasjon

Borettslaget har i lang tid hatt problemer med ventilasjonen. Ventilasjonssystemet er felles for alle beboere. Du kan lese mer om systemet her:

http://www.vervenpanorama.no/wp-content/uploads/2012/07/brannslange-og-ventilasjon.pdf

Styret har fått flere eksperter til å se på anlegget og fått beskjed om at det er brukerfeil som i hovedsak skaper dårlig ventilasjon. Brukerfeil vi ber andelseiere og beboere om å være oppmerksom på:

– Ha ventilasjonen åpen året rundt (mindre åpent om vinter enn sommer), både i stue og på soverom.

– Sørg for å rengjøre kjøkkenvifte og filter jevnlig

– Rengjør avsug på bad ved behov

– Bruk kun kjøkkenhetter og utstyr som er egnet til anlegget (OBS: Det er ikke tillatt med motoriserte kjøkkenvifter!)

Som et ledd i bedring av ventilasjonen har styret engasjert DNF til å utføre service på hovedviftene på taket. En av viftene har og blitt skiftet ut. Det har i tillegg blitt utført ventilasjonsrens i begge blokkene i Oktober/November 2014. Dessverre fikk ikke styret tillatelse av alle andelseiere til å utføre denne jobben så det gjenstår å rense noen leiligheter. Disse må gjøre dette for egen regning.

Resultatet av ventilasjonsrensen viste at det var flere beboere med motorisert vifte. Dette gjør at matlukt etc blir pumpet opp i fellesanlegget som har naturlig avtrekk. Styret har sendt ut brev til de dette gjelder med krav om tilbakeføring av kjøkkenviften til godkjente utstyr.

Det viser seg også at 52 av ca 200 leiligheter hadde ødelagt spjeld, noe som tilsier at leiligheten ikke har naturlig avtrekk som igjen forstyrrer fellesanlegget. 26 av disse ble fikset i slutten av November 2014. De resterende vil få beskjed når SSG har tid til å fikse dette hos dem, forutsatt at de har gitt tillatelse til å gå inn i leiligheten dersom beboer ikke er tilstede.

Vi håper disse endringene vil på sikt hjelpe til med å bedre ventilasjonen.

Innlegg i forbindelse med ventilasjon:

http://www.vervenpanorama.no/status-ventilasjonsrens/

http://www.vervenpanorama.no/ventilasjonsrens-reperasjoner/

http://www.vervenpanorama.no/ventilasjonsrens-oppstart/

http://www.vervenpanorama.no/ventilasjonsrens-viktig-melding/

http://www.vervenpanorama.no/ventilasjonsproblemer/

http://www.vervenpanorama.no/ventilasjonsanlegg/

http://www.vervenpanorama.no/radon-og-ventilasjon/