Ventilasjonsrens – Reperasjoner

Av | 16. november 2014

Ventilasjonsrensen er fullført og det viser seg at svært mange har en eller annen innvendig feil med ventilasjonen. De fleste har feil med spjeldet og har hatt dette over lengre tid. Hele 52 leiligheter har defekt spjeld, noe som påvirker hele ventilasjonssystemet. SSG vil de neste to ukene (47 & 48) montere nye spjeld i de leilighetene hvor dette trengs. Det vil komme info til de leilighetene som får besøk av SSG.

Noen beboere har montert egen kjøkkenvifte som er ødeleggende for ventilasjonssystemet. Disse vil få eget brev med rimelig frist for å ordne opp. Flere beboere har ikke gitt sin tillatelse eller skiftet lås og dermed har ikke SSG fått tilgang til leiligheten. Disse må sende beskjed til styret for å avtale tid med SSG fortløpende ellers vil disse måtte betale for rensen selv ved en senere anledning. Dette gjelder også om du som andelseier nektet SSG adgang da dette er i strid med vedtektene for borettslaget.