Generalforsamling corona-utsatt

Av | 13. mars 2020

På bakgrunn av restriksjonene for å bekjempe spredningen av corona-viruset, har styret besluttet å utsette generalforsamlingen på ubestemt tid. Generalforsamlingen var opprinnelig berammet til mandag 30. mars. Bate har nå bestemt at deres ansatte ikke kan delta på slike møter i denne perioden, og da har styret valgt å utsette generalforsamlingen.

Sakene er ferdig forberedt og vi er klare til å kalle inn til generalforsamling på kort varsel. Men ny dato blir ikke satt før vi har mer oversikt. Følg med på nettsiden for mer informasjon. Innkalling blir sendt i posten maksimalt 20 dager og minst 8 dager før møtet skal holdes.

Styret oppfordrer også alle til å respektere de rådene som blir gitt fra lokale og sentrale helsemyndigheter, slik at spredningen av viruset kan begrenses best mulig.

Vennlig hilsen styret