Hjertestartere på plass

Av | 25. august 2021

Styret har etter vedtak fra generalforsamlingen 2019 kjøpt og montert to hjertestartere. Disse er plassert i eget skap ved inngang i første etasje i hvert bygg. Skapene er plombert og utstyrt med lokal alarm som vil utløses dersom skap åpnes.

Ved akutt situasjon kan disse benyttes fritt av enhver beboer eller
helsepersonell. Vri grønt deksel kraftig mot klokken og trekk mot deg
for å få tilgang til hjertestarteren. Husk alltid FØRST å ringe 113 for
hjelp ved livløs person / akutt situasjon.

Ta kontakt med styret dersom du ønsker mer informasjon eller å gjøre deg
kjent med hjertestarteren. Gi øyeblikkelig beskjed til styret dersom
hjertestarteren har vært fjernet eller vært i bruk.

Styret vil anse ethvert misbruk eller hærverk på disse enhetene som et
alvorlig brudd på husordensreglene pkt. 2.1 og 2.2; se også vedtektenes
§ 7-3 ettersom slik atferd kan sette beboeres liv og helse i fare. Styret vil derfor alltid også vurdere politianmeldelse i slike tilfeller.

En kort demonstrasjonsvideo av aktuell hjertestarter kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=8bkdSCZLQzk&ab_channel=Apotek1