Sjekk av rørsystem

Av | 29. september 2015

Borettslaget Verven Panorama har i den siste tiden vært preget av flere alvorlige vannlekkasjer. De fleste av lekkasjene kan spores tilbake til løse kjøkkenbatteri og/eller lekasje fra kupling til kranen på varmtvannet. Styret har tidligere lagt ut informasjon angående dette problemet på hjemmesiden www.vervenpanorama.no samt på Facebook gruppen «Verven Panorama». Her oppfordrer vi andelseiere om å ta en sjekk og ta kontakt med styret eller vaktmester for befaring om en er usikker eller bemerker seg problemer. Det ble også lagt med bilder og forklaring som vaktmester har sendt til oss. Det viser seg at svært få har vært i kontakt med oss for befaring og vannlekkasjene fortsetter. Vi må derfor be alle andelsiere om å avtale en sjekk med rørlegger. Dette gjøres ved å sende en epost til: stig@993hjelp.no med kopi til styret@vervenpanorama.no, eposten må inneholde følgende:

Jeg, NAVN, eier av leilighet XXX gir herved tillatelse til rørlegger å ta en sjekk av min leilighet XXX samt min hybel XXX. Jeg har informert min(e) leieboere. Dersom ingen er hjemme tillater jeg at døren blir åpnet med borettslagets masterkey. Jeg kan nås på følgende telefonnummer:

Frist for å sende inn tillatelse settes til 16 Oktober 2015.

Rørlegger vil sjekke rør, kuplinger etc og gjøre nødvendig reparasjoner/utskiftninger ved behov. Det er viktig at det ryddes og vaskes under vaskene slik at rørlegger lett kan komme til. Vi ser for oss oppstart i slutten av Oktober og for å gjøre dette mest mulig effektivt vil rørlegger planlegge et visst antall leiligheter og hybler per dag. Rørlegger vil informere om hvilken dag de kommer til din leilighet og styret vil informere nærmere via hjemmesiden og facebook.

Omfattende vannlekasjer er svært kostbart for borettslaget og medfører en min. egenandel på kr 10.000. Gjentatte forsikringssaker vil øke forsikringspremien som igjen vil resultere i økte felleskostnader.

Styret minner om andelseiers vedlikeholdsplikt (Beskrevet i vedtektene) som omfatter vedlikehold og reparasjoner av rør og vasker samt vedlikehold av våtrom slik at lekkasjer unngås (§5-1 (1) og (2)). Felles rør faller under borettslagets vedlikeholdsplikt og andelseiere skal gi adgang til bolig slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskiftning (§5-2 (4)). Dersom vedlikeholdsplikten, herunder adgang til bolig ikke overholdes vil det kunne medføre utbedringsansvar for den enkelte andelseier Vedtektene finnes i sin helhet på borettslagets hjemmeside.

Har du fått sjekket dine rør etc av en godkjent rørlegger i løpet av den siste tiden kan du informere styret om dette slik at vi ikke behøver å komme til din(e) leilighet(er). Styret takker for hjelpen og håper med dette vi kan unngå flere vannlekkasjer fremover.

Styret