Vedlikehold av vindu og verandadør

Av | 20. april 2017

Vaktmester har rapportert at noen beboere opplever problem med vindu og dører. Dette er noe en enkelt og rimelig kan ordne selv.

Kjøp WD40 (eller annet smøremiddel). Spray hengslene godt. Åpne og lukke dør/vindu gjentatte ganger slik at middelet får trenge inn og virke.

Spray alle låser / glidere i karmene for å få smøremiddelet inn i systemet. Roter vindu/dørvriderene gjentatte ganger.

Gjenta til du er fornøyd. Dette bør gjøres minst en gang pr år som vedlikehold (gjerne vår og høst).