Slipp ikke inn ukjente!

Av | 2. januar 2024

Ukjente skal ikke slippes inn gjennom dører som skal være låst! I løpet av det siste halve året har vi hatt en rekke tilfeller der uvedkommende har kommet inn gjennom dører som er blitt satt i åpen stilling ved hjelp av gjenstander eller ved at de er blitt sluppet inn av beboere som selv skulle gjennom samme døren. Dette har ført til hærverk og tyverier som har kostet store summer og påført oss masse ekstra arbeid. Derfor understrekes det:

Den som ikke har nøkkel eller nøkkelbrikke til en dør, skal ikke slippes inn gjennom døren. Det gjelder også interne dører til bodanlegg og garasje. Ved bruk av bil, vent til du ser at porten er nede slik at ikke uvedkommende tar seg inn. Dersom noen forsøker å komme inn gjennom en dør mens du selv passerer døren, be dem høflig om å bruke egen nøkkel(brikke) eller ringe på hos dem de skal besøke.

Dersom noen passerer gjennom uten at du greier å forhindre det, send straks melding til styret: styret@vervenpanorama.no

Vi ber om at alle beboere samarbeider slik at disse hendelsene kan unngås