El-bil lading oppdatering 25.mars

Av | 9. januar 2018

OPPDATERING 3: Felles ladekabel er nå installert i garasjeanlegget. Siste «rykte» fra leverandør er at selve ladeboksene skal komme i April! Vi krysser fingrene!

 

OPPDATERING 2: Det har nå blitt startet montering av felles ladekabel i garasjeanlegget. Den siste oppdateringen på levering av ladebokser til de som har bestilt er etter påske. Styret håper at dette kommer på plass så fort som mulig.

Alle parkeringsplassene i garasjeanlegget kan bestille el-bil lading. Styret bestemte at det skulle velges ut ett system, og en leverandør for å minimere risiko for problemer mellom system og leverandører.

Rogaland Elektro står for montering, og ladebokser av typen Zaptec. Det må monteres en felles ladekabel i garasjeanlegget. Kostnaden for dette deles på antall parkeringer som er 70 stk. Dette utgjør en tilknytningskostnad 2350kr pr parkering (vi beklager at denne ikke kom med i sms som ble sendt ut). Selve ladestasjonen koster 16.900kr+MVA.

En ladepris på 2-3kr pr kWt antydes (men er ikke fastsatt når dette skrives). Denne prisen må inkludere nettleie, service og reparasjoner av det felles ladeanlegget. Muligens er dette en noe høy pris som kan senkes etterhvert og vil bli fulgt tett de første periodene.

En bruksavtale må også signeres før bruk. Styret utarbeider en oppstartsavtale.

Etter planen vil felles ladesystem og ladestasjoner bli montert i februar.

Alle som ønsker lading må kontakte styret på epost.

De som ikke ønsker lading betaler heller ikke for denne felles ladekabelen. Disse kostnadene utløses først ved bestilling av lademulighet.