Vi pusser opp takterrassene! :-D

Av | 25. mars 2018

Styret har i snart 2år jobbet med et mål om å få til noe på takterrassene. Disse to blokkene har fantastisk utsikt på terrassene, men veldig trist innhold. Nå blir det endelig endring på dette. Vi pusser nå opp begge takterrassene. Dette blir det største løftet borettslaget får siden det ble bygget.

Visjonen vår er at disse skal kunne brukes av alle, og gjerne flere samtidig. Derfor blir det laget forskjellige «soner» til å oppholde seg. Styret har jobbet lenge med dette som mange vet. Det har vært et omfattende arbeid med planlegging, tegning, og utallige endringer før vi kom frem til et produkt som vi anser som det beste vi kunne få, til en overkommelig pris. Det har vært flere anbud, forhandlinger og endringer.

Styret håper flere vil bruke terrassene fremover, og at de blir tatt godt vare på. Vi har satt opp kamera på terrassene for å bedre sikkerheten. Dersom alle bruker terrassene med forsiktighet, og alle respekterer hverandre blir dette en fantastisk sosial sone.

Det vil ikke bli noen økte kostnader til andelseierne på grunn av dette da vi bruker oppsparte midler. Hvordan vedlikeholdet blir beror på hvordan disse terrassene blir behandlet.

Arbeidet starter etter påske, og håpet er at alt er ferdig innen starten på juni. Vedlagt er noen 3D bilder av hvordan de blir.

Styret ønsker alle en flott påske.

 

Picture1 – 23.01.18-kopi Picture2 – 23.01.18-kopi Verven – 16.11.17 – Picture # 2-kopi Verven – 30.11.17 – Picture # 1-kopi VERVEN 36 OG 38 – 15.12.17