Styrets arbeid

Av | 1. mai 2018

Styret jobber kontinuerlig med å gjøre borettslaget til et bedre sted å bo. I tillegg jobber vi hele tiden med de økonomiske sidene slik at vi vår til mest mulig for minst mulig penger.

Noen korte ord om utvalgte ting vi har jobbet med:

  • TV/Internett: selv om dette nå er en stund siden er dette en viktig sak for alle. Vi forhandlet lenge og svært hardt med leverandørene. I realiteten spares det i snitt snart 50% fordi vi nå får internett og tv til samme pris som kun TV før. Vi opplever at de fleste er veldig fornøyd med den nye løsningen. En tilbakemelding ble gitt av en beboer som sparte 6500kr pr år på grunn av tileggspakker han nå ikke trenger, og internett inkludert.
  • «Lysforurensing»: Lyset står på i alle ganger/korridorer 24/7 hele året. Vi har jobbet masse med anbud og forskjellige løsninger her. For eksempel bytte alle sparepærer til LED, bevegelsessensor, timere, og helt nye lamper. Dessverre viser det seg at det nå er vanskelig å finne en løsning som er økonomisk forsvarlig. Sensorer eller nye lamper tar for mange år før det innsparte overgår kostnadene. LED pærene som eksisterer til våre lamper er uegnet og vil føre til dårligere lys. Selv om vi har jobbet mye med dette må vi sette dette på vent og se om vi finner et alternativ senere.
  • Avfallskonteinerene: Vi forhandlet frem en avtale med Stavanger kommune om å la de små husene ved badedammen bruke våre konteinere. Dette gav oss en kontantutbetaling, samt lavere kostnader pr år. I tillegg til at kommunen drifter disse for fult.
  • Forsikring: Her har  og brukt anbudsrunde og  byttet til Nemi forsikring og spart utrolige 50% (dette var tidligere en stor kostnad, og besparelsen på kun denne posten alene betaler hele oppussingen av takterrassene etter 10år).
  • Takterrassene: Dette har vært et pågående arbeid over flere år, med mye møter og anbudsrunder. Det har vært krevende å komme frem til en løsning som lar seg ordne økonomisk. Men styret føler nå at vi får et flott produkt til en akseptabel pris. Vi håper at beboere tar godt vare på områdene og nyter til det fulle.
  • Fasadevask, byggene blir i skrivende stund vasket. De burde ha blitt impregnert for mange år siden for å forvare fasaden. Det blir nå i første omgang kun vasket for å se resultatet. Impregnering vil skje på et senere tidspunkt (neste år kanskje) dersom resultatet av vasken er god.
  • El-bil lading: Endelig har vi fått på plass mulighetene for å lade el-biler. Dette har også vært mye planlegging og mye arbeid med. Fordi vi ennå er i startfasen på dette er det vanskelig å fastsette noen pris pr kWt. Det vi kan anta er at denne vil ligge på 1.4-1.6 kr pr kWh. Så må styret gjøre vurderinger og endringer etterhvert som en ser hvordan dette fungerer.
  • Infoskjermene ved inngangene håper vi er en god kilde til informasjon.

Dette er bare et lite utvalg av saker vi har jobbet med. Det er hele tiden utfordringer som dukker opp til alle døgnets tider hele uken.. Det kan være temaer som nøkler, utleie, bråk, vaktmester, securitas, politi, vask av fellesområder, etc

Det å sitte i styret er kanskje en litt utakknemmelig jobb. Vi hører oftest når noen har noe å klage på, eller ikke er fornøyd med noe. Når det er sagt er det inkludert hyblene hele 229 enheter, så vi er et stort borettslag. De aller fleste lar ikke høre fra seg og det tar vi til oss og antar at disse er stort sett fornøyde.

De som sitter i styret har vanlige jobber og liv utenom. Dermed kan det ta tid å få svar og saker tatt opp på møter etc. Men vi strekker oss så langt det lar seg gjøre og prøver være så fleksible vi kan. Vi tar hele tiden til oss konstruktiv kritikk, tips, og forslag. Vi som alle har alltids et forbedringspotensiale og tar alltids imot forslag på dette. Når det er sagt håper vi alle er god fornøyd med arbeidet som gjøres og det som skjer i borettslaget.

Styret